cid:image001.jpg@01D0DF81.492F5B80

Christelijk gemengd koor Shalom (voorheen De Lofstem)

Shalom. Vrede. Dat is de betekenis van onze nieuwe naam. Net zoals die van ons kerkgebouw: Salemkerk. Maar shalom houdt zoveel meer in. Vrede met God en met de mensen: dát is wat ons koor wil uitdragen in muziek en zang. Zingen van de vrede die God ons aanbiedt in Zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Als vereniging willen wij bijdragen aan de harmonie tussen mensen die samen willen zingen tot eer van God. 
Gemengd koor Shalom verwelkomt iedereen vanaf 16 jaar om op iedere dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur te komen zingen in de Salemkerk, Crocussenstraat 2a. We repeteren onder leiding van André Hobo. Hartelijk welkom!

Onze vereniging is op 1 september 2015 van start gegaan onder een nieuwe naam, maar bestaat al sinds 1946. In 2016 bestaan we dus 70 jaar. Daar willen we met een jubileumconcert in het voorjaar van 2016 aandacht aan schenken. Zingt u/jij ook met ons mee?
Voor meer informatie kunt u/jij contact opnemen met een van onze bestuursleden via shalomlisse@gmail.com of per telefoon: 06-38123813.