Zendingscommissie

De plaatselijke zendingscommissie (PZC) bestaat uit 13 mannen die zich binnen de gemeente inzetten voor het Zendingswerk van onze Gereformeerde Gemeenten (ZGG). De doelstelling van de commissie is tweeledig: enerzijds het bevorderen van de liefde voor de zending binnen de gemeente, anderzijds het inzamelen van middelen voor het zendingswerk. Jaarrond worden er diverse activiteiten georganiseerd om de doelstelling in vullen. Centraal staat de jaarlijkse wijkronde om in de gemeente giften op te halen en de kerstactie te promoten. Daarnaast is er jaarlijks een tuinplantenactie, worden er zendingsavonden en -diensten belegd. Meer info via www.zgg.nl